Epals Cultural Exchange

Sdílíme náš svět s partnerskými kolektivy z USA.Podporujeme rozvoj jazykových znalostí i poznání jiných kultur.

V rámci výuky angličtiny se nám podařilo navázat kontakt se třemi různými školami v USA, se kterými nyní aktivně spolupracujeme na Cultural Exchange projektech.

Epals 2023 / 2024

Třída 3.B

Třída 3.B má jako partnerskou školu The Foundations School – Center for Creative Education ve West Palm Beach na Floridě. Pro tuto školu natočili naši třeťáci v březnu 2024 video, ve kterém se všichni představují a ukazují, jak krásnou mají třídu, např. interaktivní tabuli, odpočinkový koutek, rostliny na
okně apod. K videu také vytvořili online kvíz. Z Floridy přišlo našim dětem video, kde se představili žáci a učitelé z partnerské školy a měli pro nás připravené otázky typu: „Jaké jsou vaše oblíbené svátky?“ nebo „Kdo je lepší, Ronaldo nebo Messi?“ Na tyto otázky bude naše 3.B odpovídat v dalším videu a přidá zajímavosti ze života ve škole i mimo ni, např. soutěž ve šplhu, turnaj ve fotbale, tancování na hodech atd. Do konce školního roku s touto partnerskou školou plánujeme online setkání.

Spolupráce se školou na Floridě pokračuje skvěle i v dubnu. Vzájemně si posíláme videa a kvízy s otázkami, odpověďmi, informacemi o našich zemích apod. Na květen si domlouváme online setkání.

Nadaní žáci 1. stupeň

Partnerskou školou nadaných žáků prvního stupně (žáků 4. a 5. ročníku), kteří se schází jednou týdně, aby posílili své dovednosti v angličtině, je J.W. Reason Elementary v Hilliardu v Ohiu. Tady probíhá spolupráce v aplikaci flip. Ve flipu si vzájemně s partnerskou školou vyměňujeme krátká videa a současně na ně můžeme reagovat komentáři. Zatím jsme se dětem a panu učiteli v Ohiu představili, natočili pro ně minilekci češtiny a máme v plánu jim v sérii dalších videí ukázat naši školu.

Pro školu v Ohiu točíme videa o naší škole a těšíme se, co nám pošlou zpátky.
 

Nadaní žáci 2. stupeň

Nadaní žáci v angličtině na druhém stupni spolupracují se školou School No.1 v Little Falls v New Jersey. S touto školou je komunikace v plném proudu. Natočili pro nás několik videí sobě, svých zájmech, jejich škole a americké kultuře. Také přidali online kvíz. My jsme se také představili, natočili
videoprohlídku školy, a i Kahoot kvíz jsme přidali. Nyní pracujeme na prezentaci o České republice a dalším kvízu.