Důležité oznámení školní družiny

Vážení rodiče,

přinášíme důležité informace ohledně nadcházejících změn v provozu naší školní družiny. 
Po Velikonocích začíná rekonstrukce elektrorozvodů, na kterou hned naváže kompletní
renovace prostorů družiny.
Tato renovace nám umožní přivést děti po prázdninách do zbrusu
nového interiéru vybaveného nejmodernější audiovizuální technikou, venkovními žaluziemi a
klimatizací.
Co to však znamená pro děti, které momentálně navštěvují naši školní družinu?
Od 2. dubna 2024 až do konce školního roku 2023/24 budeme provozovat družiny ve třídách
prvních ročníků:

– děti z 1. oddělení budou ve třídě 1.A, 
– děti z 2. oddělení ve třídě 1.B,
– děti z 3. oddělení ve třídě 1.C,
– děti z 4. oddělení budou mít k dispozici prostory učebny speciální pedagogiky

Od 14:30 budou rozděleny do 1. až 3. oddělení dle rozvrhu, který byl zveřejněn již v září.

Ranní družina bude umístěna na schodišti tříd 1.B a 1.C. Pro vstup dětí do budovy školy
bude ráno sloužit hlavní vchod, kde zazvoníte a pan školník pustí děti dovnitř.  
Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude také probíhat u hlavního vchodu.
– V čase od 12:30 do 13:00 budou rodiče zvonit na chodbu, kde bude přítomen dozor,
který přivolá dítě k vyzvednutí. 
– Od 14:30 bude u hlavního vchodu vždy jako dozor jedna vychovatelka a vyzvedávané
děti bude předávat.
– Pro zachování maximální bezpečnosti prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy
školy.

Organizační změnou nebude nijak narušen chod kroužků, všichni lektoři budou
obeznámeni s novou situací.

Věříme, že počasí nám bude přát a budeme se co nejvíce snažit trávit čas venku, a to i v době
od 14:30. Pokud budeme v době vyzvedávání na školním hřišti, vždy umístíme u hlavního
vchodu informační ceduli.

Období od dubna do června může být pro nás všechny trochu náročnější, ale věříme, že
výsledek – nové prostředí pro naše děti – za to stojí. Již nyní děkujeme za vaši trpělivost a
spolupráci.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na vedoucí vychovatelku. Uvítáme veškeré
dotazy, které nám pomohou lépe zvládnout celou situaci.

S pozdravem,
Veronika Kršková a kolektiv vychovatelek.