Družinový březen 2024

Březen ve školní družině uběhl jako voda a byl aktivitami přímo přeplněn. Hned začátkem
měsíce měly některé děti možnost vyzkoušet jaké to je, když se na společné tvoření sejdou
lidé odlišných generací. Do naší družiny zavítaly seniorky z Mokré a s dětmi vyráběly na
velikonoční téma, které nás provázelo celým měsícem, protože jsme se chystali na jarmark,
na kterém se prodávaly naše výrobky a také na Velikonoce samotné. Mezi našimi činnostmi
nechyběla tradiční stezka s úkoly s jarní tématikou, badatelský pátek se nesl v duchu
zkoumání tajů lidského těla, a to konkrétně šlach ruky. Vyrobili jsme si přímo ilustrační
model a ukázali si, jak jednotlivé šlachy v ruce fungují. Vyzkoušeli jsme si také jednu z tradic,
vyrobili jsme si Moranu a tu jsme odnesli do místního potoka. Tímto rituálem jsme se
pomyslně rozloučili se zimou a přivítali jaro. Těsně před velikonočními prázdninami k nám do
družiny zavítal lektor polytechnické výchovy. Vybraná skupinka dětí si pod jeho vedením
vyrobila v dílnách obrázkové puzzle z tvrzeného polystyrenu. Všem se práce moc povedla, a
hlavně to byla zábava. A aby toho nebylo málo, tak jsme ještě měli možnost ve dvou
skupinách navštívit místní knihovnu, kde pro nás paní knihovnice připravila vyrábění
krásných jarních věnců, moc děkujeme.
Velké poděkování patří také všem, kteří si přišli koupit něco z našich výtvorů na stánek na
předvelikonočním jarmarku a podpořili tak školní družinu.

Více fotografií najdete v Galerii.