Vybraní žáci sedmých a osmých tříd navštívili ISŠ automobilní