Školní družina se chopila údržby pocitového chodníčku

Školní družina při svých pravidelných vycházkách do přírody navštěvuje také Skalku, kde se
nachází přírodní pocitový chodníček, který vybudoval náš žákovský parlament.

Vzhledem k tomu, že je tato atrakce tvořená z přírodnin a je pod širým nebem, potřebuje každoroční
údržbu, aby i nadále sloužila všem, kteří mají rádi venkovní aktivity.
Letos se děti ze školní družiny rozhodly, že pocitový chodníček uvedou po zimě zase do
pěkného stavu. Vyplevelily chodníček i jeho okolí, nasbíraly proto šišky, borovou kůru a
klacíky. Vlastními silami vše nanosily, dokonce i kameny do jedné z částí chodníčku zvládly
přinést až ze školy. Představovaly si, že jsou Šerpové a pomáhají horolezcům vynést náklad
až na vrchol hory (Skalky).