Pasování deváťáků

Jako každý rok předávají odcházející deváťáci pomyslné žezlo nestarších žáků těm novým, nastupujícím. Letos se vše odehrálo na koupališti Mokrák.