Obhajoby absolventských prací žáků 9. tříd

Středa 11.1.2023

Úterý 10.1.2023

Pondělí 9.1.2023