Květen ve školní družině

V měsíci květnu jsme ve školní družině opět stihli spoustu práce a aktivit. Konečně se nám
udělalo i trochu lepší počasí, ven nás to táhlo jak do lesa, tak na hřiště.
Vyrobili jsme krásná srdíčka pro naše milované maminky, které slavily svůj svátek, pomohli
jsme s úpravou venkovního pocitového chodníčku, který se nachází v naší obci na Skalce,
začali jsme také pilně trénovat atletické disciplíny (hod, běh, skok) a každý z nás se snažil
podat ten nejlepší výkon. Při špatném počasí, když jsme nuceni zůstat v družině, stavíme
domečky nebo pleteme náramky přátelství, které vypadají jako z obchodu.