5. třídy na výuce v ZOO

V úterý 2. 4. se žáci 5. ročníku v rámci učiva o podnebných pásech vypravili na výukový program do Zoo Brno.

V zoo na nás čekaly dvě lektorky, které se třídám dvě hodiny věnovaly a komentovaly různé živočichy a části zoo. Upozorňovaly na důležitost ochrany a záchrany kriticky ohrožených druhů, jejich rozmnožování a návrat do volné přírody.

Dozvěděli jsme se mnoho nových informací o zvláštnostech v chování zvířat, o potravních řetězcích, životním prostředí, pytláctví, o nelegálním obchodování se zvířaty a nebo částmi jejich těl, o důležitosti spolupráce mezi zoologickými zahradami po celém světě.

Děti si průběžně zajímavé informace a postřehy zapisovaly, dostaly také pracovní list, který jsme společně ve škole vypracovali. V druhé části prohlídky jsme navštívili už bez lektorek další expozice a výběhy.

Byl čas také na relaxaci na hřišti, na občerstvení a nákup suvenýrů.

Počasí vcelku vyšlo, i když bylo chladněji, a všichni jsme si návštěvu brněnské zoo užili. Zápisky ze zoo budou součástí naší výstavy k učivu o podnebných pásech a ke Dni Země ve vestibulu školy.

Více fotek najdete v Galerii.