Školní poradenství

Školní psycholog

Vážení rodiče, milí žáci,
jmenuji se Jana Pospíšilová a na ZŠ Mokrá-Horákov působím jako školní psycholog. Mým cílem je pomoci vytvářet příjemné školní prostředí, kde se děti i učitelé budou cítit dobře a spokojeně a kde se jim bude dařit.

Jsem tu k dispozici pro žáky, jejich rodiče i pedagogy. Poskytuji odborné psychologické poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje, věnuji se i skupinové práci (práce se třídami, rozvojové skupiny pro děti, aj.). S pedagogy spolupracuji na vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, dále na prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví, aj.) a pomáhám řešit již vzniklé problémy.

Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

S čím se můžete na školního psychologa obrátit:

DĚTI / ŽÁCI

RODIČE

Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na základě vlastního přání či na žádost rodičů. Spolupráce může mít podobu jednorázové konzultace i dlouhodobé práce.

Přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve to společně začneme řešit, tím menší budou následky. Pokud nebude řešení situace v kompetenci školního psychologa, ráda Vám doporučím jiné formy odborné pomoci (např. psychiatr, SVP, PPP, aj.).

Kontakty

Tel.: 704 339 484

Elektronická ŽK

Konzultační hodiny​

Pondělí: 08.30 – 16.00

Čtvrtek: 08.30 – 12.00

Konzultační hodiny

Na konzultaci se, prosím, vždy PŘEDEM objednejte (přes e-mail, ŽK či telefonicky), ať máte jistotu, že na sebe budeme mít dostatek času. Konzultace nabízím v dopoledních i odpoledních hodinách (viz časové možnosti níže).

Žáci mě mohou osobně kontaktovat kdykoli během dne (o přestávkách či po vyučování).