Šablony Mokrá III

Název školy příjemceZŠ Mokrá-Horákov, příspěvková organizace
Registrační číslo projektuCZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019432
Název projektuŠablony Mokrá III

3.II Aktivity pro základní školy uskutečňované ve výuce na ZŠ Mokrá-Horákov

3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

3.II/7 Tandemová výuka

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/13 Projektový den mimo školu

3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a s polupráce s rodiči žáků ZŠ

  • Je splněna podmínka šablon o zapojení alespoň tří žáků ohrožených školním neúspěchem.
  • Je splněna podmínka šablony o integraci alespoň tří žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Čestně prohlašuji, že u označených aktivit splňuje projekt uvedené podmínky realizace šablon definované Přílohou č. 3 výzvy č. 02_20_080 a výzvy č. 02_20_081 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).