Pro rodiče

Rozvrhy

Organizace školního roku

Zahájení školního roku

středa 1. září 2021

Podzimní prázdniny

středa 27. říjnapátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny

čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí

pondělí 31. ledna 2022

Pololetní prázdniny

pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny

pondělí 7. března – neděle 13. března 2022

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 14. dubna 2022

Ukončení vyučování ve druhém pololetí

čtvrtek 30. června 2022

Hlavní prázdniny

pátek 1. července 2022 – středa 31. srpna 2022

Formuláře ke stažení

Dokumenty pro ukrajince / Документи для українців

Školní jídelna

Základní informace

Vedoucí školní jídelny:
Jana Mikulášková
Školní jídelna – telefon:

(+420) 515 537 184

Školní jídelna – telefon:

(+420) 515 537 184

Školní jídelna – e-mail:

Přihlašování, odhlašování stravy:

Objednávání stravy:

www.strava.cz; číslo zařízení: 3776; heslo: variabilní symbol

číslo účtu šk. jídelny
111096957/0300

Ceny obědů

Žáci 7–10 let

25,– Kč / 1 oběd

Žáci 11–14 let

27,– Kč / 1 oběd

Žáci 15 a více let

29,– Kč / 1 oběd

Cizí strávníci

70,– Kč / 1 oběd

Cizí strávník s rozvozem

80,– Kč / 1 oběd

Do věkových  skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (školní rok trvá od 1.9. do 31.8. kalendářního roku), ve kterém dosáhnou uvedeného věku.

Novinka – SVAČINKY

Vážení rodiče,

 pro velký zájem o svačinky v ZŠ Mokrá-Horákov bude spuštěn objednávací systém přes www.strava.cz  a to od 26. 11. 2021.

Platba svačinek:

Na účet jídelny 111096957/0300,  VS je stejný jako u obědů.

Měsíční záloha na svačinky je 340,- Kč (cena jedné svačiny je 17,- Kč).

 

Přihlašování a odhlašování svačinek:

Přihlašovat svačinky si musíte pouze vy sami přes www.strava.cz, nebudou automaticky přihlašovány s platbou.

Odhlašovat můžete přes www.strava.cz (2 pracovní dny před). Dále můžete odhlásit e-mailem na jidelna@zs.mokra.cz nebo na tel. 515 537 184 a to nejpozději den předem do 11.00 hodin. Svačinky nelze odhlašovat v daný den.

 

Výdej svačinek:

Výdej svačinek bude od 9.35 hodin do 9.55 hodin ve ŠJ Mokrá-Horákov, kde je také budou děti konzumovat.

Děti z prvního stupně půjdou do ŠJ v doprovodu asistenta, děti z druhého stupně budou chodit bez doprovodu.

 

S pozdravem Jana Mikulášková, vedoucí školní kuchyně.

 

Placení obědů:

1. Trvalým příkazem na účet školní jídelny: 111 096 957 kód banky 0300 vždy do 15. dne měsíce předem (na školní rok od 15.8 až 15.5.).  Stravné lze uhradit jednorázově nebo ve dvou splátkách, v takovém případě je povinnost strávníka se na následující měsíc sám přihlásit.

2. Změnu účtu strávníka je třeba nahlásit do školní jídelny.

3Vyúčtování přeplatků za stravné vždy koncem měsíce srpna daného školního roku.

4. Strávník, jehož platba není do konce měsíce připsána na účet školní jídelny, má následující dny obědy odhlášeny. Oběd bude přihlášen, až když dojde platba na účet školní jídelny.      

Výše záloh na stravu:       

žáci  7–10 let                           500,- Kč

žáci  11–14 let                          550,- Kč

žáci  15 a více let                     600,- Kč

cizí strávníci                          1 470,- Kč

cizí strávník s rozvozem       1 680,- Kč

Přihlášení a odhlášení obědů: příkazy z banky, výdej a vrácení čipů a veškeré informace ohledně stravného, vyřizuje stravenkářka paní Ing. Iveta Medková, e-mail: jidelna@zs.mokra.cz, tel.: 515 537 184, nebo osobně v jídelně vždy do 13.00 hodin.

V případě onemocnění si neodhlášený strávník, může první den nemoci vyzvednout objednaný oběd do jídlonosiče (zadní vchod do jídelny) v době od 11.35 – do 13.30 hod.

První den nemoci lze oběd vyzvednout, ostatní dny je povinnost strávníka oběd odhlásit.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.§ 119 je možné stravování žáka pouze v jeho přítomnosti ve škole. To znamená, že v případě nepřítomnosti musí být oběd odhlášen.

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování může dítě za sníženou cenu (tj. finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (tzv. neplánované nepřítomnosti).

Další dny nemoci  lze odebírat stravu pouze za plnou cenu.

 

Objednávání obědů:

Strávníci mají možnost  výběru ze dvou jídel. Chod  č.1 je přihlášen vždy  po uhrazení stravného. Chod č. 2 je možné objednat přes internet ob jeden den. Nepočítá se sobota a neděle (příklad: ve ČT objednává PO). Objednávka lze měnit rovněž v infoboxu umístěném přímo v jídelně.

Výběr stravy přes internet: www.strava.cz

Přihlašovací údaje obdrží strávník ve školní jídelně u administrativní pracovnice Ing. Ivety Medkové.

Přihlašovací údaje je každý strávník povinen chránit před zneužitím. 

Po přihlášení ke školnímu stravování si nový strávník zakoupí čip za 115,– Kč. Čip slouží k vyzvedávání obědů. U výdejního okénka přiloží čip na čtečku, kde se na displeji v kuchyni zobrazí objednaný chod, velikost porce a/nebo odhlášený či vyzvednutý oběd.

Když strávník čip zapomene, administrativní pracovnice překontroluje, zda je oběd zaplacený nebo objednaný a provede výdej oběda. V případě nefunkčnosti čipu bude čip vyměněn zdarma, při jeho poškození  nebo  ztrátě je povinnost strávníka zakoupit čip nový.

Klub rodičů

Klub rodičů byl založen především za účelem zjednodušení výběru, manipulace a účtování financí jednotlivých tříd. Každá třída má svůj vlastní transparentní účet, na který rodič převádí  maximálně dvakrát za školní rok danou částku, které pak třídní učitel může operativně použít k platbě menších akcí dané třídy, jako jsou vstupy na menší kulturní, sportovní či vzdělávací akce. Tento systém zjednodušil práci jak rodičům, tak třídním učitelům, kteří tak nemusí každou chvíli myslet na vybírání hotovosti. 

Všechny účty jsou transparentní – lze je zobrazit na stránkách FIO banky

Při posílání platby uveďte za číslo účtu lomítko a kód banky. Například 2001431928/2010