Péče o nadané žáky

Naše škola systematicky pracuje s nadanými žáky.

Ve školní praxi je zvykem věnovat zvýšenou pozornost žákům se specifickými poruchami učení, s problémy v chování, či žáky jinak zdravotně či sociálně znevýhodněné. V minulém školním roce jsme se rozhodli zaměřit systematickou péči také na žáky nadané. Počátek stávajícího školního roku jsme ve spolupráci se speciální pedagožkou vytipovali žáky s nadáním jak na prvním, tak druhém stupni, a to v oblasti matematických a jazykových kompetencí, kam jsme zahrnuli i cizí jazyky, resp. angličtinu.

Bylo vybráno 17 žáků z prvního a 8 žáků z druhého stupně. Následně jsme kontaktovali zákonné zástupce, abychom zjistili skutečný zájem o návštěvu kroužku, který by měl nadání dětí dále rozvíjet, nabízet jim zajímavé činnosti, na které v běžných hodinách není čas. Do kroužku se přihlásilo 15 žáků, kteří pracují na matematických, češtinářských i anglických úkolech, zaměřují se na porozumění textu, práci s textem, logické úkoly a situační konverzace v angličtině a jiné.