Kontakty

Vedení

Ředitel

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

reditel@zs.mokra.cz
(+420) 515 537 185

Zástupce ředitele pro 1. stupeň

Zástupce ředitele pro 2. stupeň

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Petra Tannenbergová, PhD., AJ, výchovná poradkyně a koordinátorka žákovského parlamentu                   

tannenbergova@zs.mokra.cz

Mgr. Jana Pospíšilová, školní psycholog

pospisilova@zs.mokra.cz

(+420) 704 339 484

Mgr. Klára Kokešová, speciální pedogagog

kokesova@zs.mokra.cz

Mgr. Jana Kubáňová, Děj, VkO, VkZ, školní metodička prevence a koordinátorka žákovského parlamentu  

kubanova@zs.mokra.cz

Školní družina

Vedoucí školní družiny

Mgr. Veronika Kršková

krskova@zs.mokra.cz
(+420) 604 400 918 (jen v době provozu ŠD)

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny

Jana Mikulášková

mikulaskova@zs.mokra.cz

jidelna@zs.mokra.cz

(Přihlašování, odhlašování stravy)
(+420) 515 537 184

Zaměstnanci školy

Třídní učitelé

1.A   

Mgr. Marika Jančálková, 1. stupeň ZŠ

jancalkova@zs.mokra.cz

1.B   

Mgr. Ivana Němcová, 1. stupeň ZŠ

nemcova@zs.mokra.cz

2.A 

Mgr. Vladěna Bartáková, 1. stupeň ZŠ

bartakova@zs.mokra.cz

2.B   

Mgr. Eliška Celnarová, 1. stupeň ZŠ

celnarova@zs.mokra.cz

3.A   

Mgr. Ivona Štorková, 1. stupeň ZŠ

storkova@zs.mokra.cz

3.B   

Mgr. Kateřina Vopatová, 1. stupeň ZŠ

vopatova@zs.mokra.cz

4.A   

Mgr. Zuzana Vojtěchová, 1. stupeň ZŠ

vojtechova@zs.mokra.cz

4.B   

Mgr. Nikola Kartusová, 1. stupeň ZŠ

kartusova@zs.mokra.cz

5.A   

Mgr. Katuše Studená, 1. stupeň ZŠ

studena@zs.mokra.cz

5.B   

Mgr. Lucie Markusová, Čj, Vv

markusova@zs.mokra.cz

6.A   

Mgr. František Markus, Tv, Z

markus@zs.mokra.cz

7.A   

Mgr. Martin Chomča, Čj, Ict

chomca@zs.mokra.cz

7.B   

Mgr. Martin Vojtěch, M, F

vojtech@zs.mokra.cz

8.A   

Mgr. Jarmila Hořavová, Čj, Nj

horavova@zs.mokra.cz

8.B   

Mgr. Zdeněk Urban, F, Ict, Tv

urban@zs.mokra.cz

9.A   

Mgr. Ivana Cholková, Př, Tv, Pč

cholkova@zs.mokra.cz

9.B   

Miroslava Šotnarová, M, F

sotnarova@zs.mokra.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Lucie Košťálová, Ch, M

kostalova@zs.mokra.cz

Mgr. Michal Novák, M

novak@zs.mokra.cz

Mgr. Olga Opatřilová, Aj, Hv

opatrilova@zs.mokra.cz

Mgr. Vladimír Ruban, Děj, Aj, Ict,

koordinátor ICT

ruban@zs.mokra.cz

Mgr. Miloš Vojtěch, Nj, Čj, Tv

vojtech.m@zs.mokra.cz

Zastupující učitelka Mgr. Ivana Sedláčková, Tv, Př, Pč

sedlackova.i@zs.mokra.cz

Asistenti pedagoga

Renata Civínová

civinova@zs.mokra.cz

Mgr. Lucie Ilgnerová

ilgnerova@zs.mokra.cz

Jiřina Kudličková, družinářka

kudlickova@zs.mokra.cz

Bc. Tereza Kukosová

kukosova@zs.mokra.cz

Iveta Medková

medkova@zs.mokra.cz

Renata Nantlová

nantlova@zs.mokra.cz

Jana Neuerová

neuerova@zs.mokra.cz

Eva Pánková

pankova@zs.mokra.cz

Mgr. Miloslava Šmerdová

smerdova@zs.mokra.cz

Veronika Vejrostová

vejrostova@zs.mokra.cz

Eliška Vepřková

veprkova@zs.mokra.cz

Eva Tomišová

tomisova@zs.mokra.cz

Školní družina

Alena Drahotská, družinářka

drahotska@zs.mokra.cz

Ludmila Vaňáčková, družinářka

vanackova.l@zs.mokra.cz

Jana Strejčková, družinářka

strejckova@zs.mokra.cz

THP zaměstnanci

Lída Nováková, mzdová účetní

pam@zs.mokra.cz

Eva Bego, hospodářka

info@zs.mokra.cz