Karanténa ve škole

Stručná pravidla pro karanténu žáků.

Vážení rodiče,

v případě pozitivity PCR testu žáka rozhodne KHS o dalším postupu (karanténě) dané třídy,  viz. informace níže. Při karanténě má žák právo na oběd (zadní vchod školní jídelna, jídlonosič), jen si jej nemůže sám vyzvednout. Při pozitivním výsledku PCR testu je žák brán jako nemocný a na oběd ztrácí nárok.

Žáci při vyhlášení karantény celé třídy přechází na kombinovanou výuku dle platného rozvrhu, kdy učitel vede výuku ve třídě kde má očkované žáky a ty, kteří onemocnění Co-19 prodělali v posledních 180 dnech a ostatní žáci jsou připojeni online.

 Pouze předměty výchov (tělesná, výtvarná, pracovní činnosti) jsou realizovány pro žáky v karanténě jen zadáním individuální práce do Google Classroom.

Povinnost podrobit se karanténě a RT-PCR testování  se nevztahuje na osoby, kterým
uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování, a na osoby, které prodělaly onemocnění
Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data diagnostického pozitivního testu.


Je nutné, aby jste se pak řídili těmito pokyny:

Karanténní opatření stanovené ve smyslu §2 odst.7 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 7 dní od data posledního kontaktu s
pozitivně testovanou osobou.
Karanténní opatření zahrnují:
domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů (dle data
posledního kontaktu) a  vyšetření RT-PCR test
na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s
pozitivně testovanou osobou.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek RT-PCR z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí 7. dne (včetně) od posledního kontaktu s pozitivně
testovanou osobou.
V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu karanténní doby (5-7 den)se karanténní opatření ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně
testovanou osobou.
Po zadání kontaktu ( žáka nebo pedagoga) do databáze karantén, je na poskytnuté
telefonní číslo odeslána automatická sms s odkazem na sebetrasující
formulář. Po jeho řádném vyplnění je dotyčnému automaticky vygenerována e-žádánka na PCR test.
Dle nabídky různých odběrových míst lze absolvovat odběr výtěrem z nosu, z krku,
vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem. Odběrové místo, kde
si vytvoříte rezervaci a způsob odběru si volíte sami. Na způsobu odběru se
domlouvejte vždy na samotném odběrovém místě.
§2 odst.7 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nepřipouští možnost volby a
individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které nebydlí ve
společné domácnosti. Není možné odcházet na mimoškolní aktivity apod.
Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací
obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře
a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné
klinické příznaky (přetrvávající vysoké horečky, ztížené dýchání apod.), je nutné
kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře
např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.


Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou,
netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v
případě pozitivního RT- PCR testování  by byla činěna další opatření i u nich.


Karanténa se nenařizuje ani osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 s
tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků
onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s
pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.


Kontakt:

Mgr. Šárka Holcmanová
odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých
KHS JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

e-mail: sarka.holcmanova@khsbrno.cz

S pozdravem Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy