Hlavní prázdniny

Prázdniny jsou tady.

Chod kanceláře školy (úřední hodiny)  o hlavních prázdninách: 7. – 15. 7. a 15. 8. – 31. 8. vždy v čase 10-12hod. V ostatních dnech si prosím domlouvejte schůzku na mailové adrese školy.

Za vedení školy Mgr. Tomáš Pětivlas, ředitel školy

Za celý kolektiv pracovníků ZŠ Mokrá-Horákov přejeme příjemné prožití hlavních prázdnin, spoustu zážitků a důkladný odpočinek.