Fakescape

Žáci 7. a 8. ročníků bojovali proti dezinformacím.

Únikovou hru Fakescape vymysleli a ve školách realizují studenti Masarykovy univerzity, kterým se stejně jako učitelům na základních školách zdá, že (nejen) žáci nedokáží rozpoznat pravdivost informací a jejich mediální gramotnost je na nižší úrovni. A tak jsme se rozhodli využít tohoto workshopu, zatraktivnit naši výuku a nabídnout našim žákům možnost na vlastní kůži si vyzkoušet roli novinářů, kteří hrají důležitou roli v souboji mezi pravdou a manipulacemi, fakty a dezinformacemi.
Žáci sedmého a osmého ročníku museli během semináře čelit manipulativním technikám, byli nuceni si ověřovat informace a přemýšlet nad kybernetickou bezpečností, vyhledávat věrohodné zdroje. Současně si procvičili i kooperaci a práci v týmu. Pravidla hry jsou jednoduchá, připravena je i závěrečná reflexe, která žákům shrne to nejdůležitější. Navíc se toto zpestření výuky dá stihnout za jednu vyučovací hodinu!
Pro potřeby této hry mohli naši žáci využít nové tablety, kterých je celkem 15 a kterými jsme vybavili učebnu fyziky. Využívány však budou i v jiných předmětech.
Hra pro základní školy vznikla za podpory Nadace O2 a kromě atraktivního tématu je pro žáky velmi zajímavé, že hrou provází známý český youtuber Lukefry.
Projekt za krátkou dobu své existence získal několik mezinárodních ocenění.

Takto s dezinformacemi bojovala 7.A.