Aktivity

kroužky 2021-22

Naše škola organizuje ve školním roce 2021-22 tyto uvedené kroužky.

kroužek

pro

vedoucí

kdy

kde

zahájení

cena za pololetí

Deskoherní klub

1. – 9. ročník

Mgr. Kartusová

pátek 13.00 – 15.00

Jurta

20. 9.

200 Kč

Hrátky s angličtinou

1. a 2. ročník

Mgr. Vojtěchová

úterý 14.30 – 15.15

jaz. učebna I.

21. 9.

600 Kč

Anglická konverzace

4. – 5. ročník

Mgr. Opatřilová

čtvrtek 12.30 – 13.15

jaz. učebna I.

23. 9.

600 Kč

Taneční kroužek

1. stupeň

Mgr. Chomča

úterý 14.30 – 15.30

tělocvična

21. 9.

600 Kč

Florbal

6. – 9. ročník (chlapci)

Mgr. Markus

úterý 15.30 – 16.30

tělocvična

21. 9.

600 Kč

Gymnastika začátečníci

1. – 4. ročník

Jakub Nantl

středa 14.15 – 15.15

tělocvična

22. 9.

600 Kč

Gymnastika pokročilí

5. – 9. ročník

Jakub Nantl

středa 15.00 – 16.00

tělocvična

22. 9.

600 Kč

Pěvecký sbor

2. – 3. ročník

Mgr. Kartusová

čtvrtek 14.30 – 15.30

4. B

23. 9.

300 Kč

Čtenářská gramotnost a kritické myšlení

8. – 9. ročník

Mgr. Chomča

pondělí 14.30 – 15.30

7. A

4. 10.

500 Kč

Zábavná informatika

1. stupeň

Jiří Marek

úterý 14.45 – 15.45 pátek 14.45 – 15.30

malá PC učebna

21. 9.

600 Kč

Pěvecký sbor

4. – 7. ročník

Mgr. Kartusová

úterý 13.30 – 14.30

4. B

21. 9.

300 Kč

Mladý kutil

2. stupeň

Jiří Marek

úterý 15.45 – 16.45

dílny

21. 9.

600 Kč

Francouzština

5. – 7. ročník

Jiří Marek

pátek 12.45 – 13.30

5. A

21. 9.

600 Kč

Florbal

1. stupeň

Mgr. Vojtěch

pátek 14.00 – 16.00

tělocvična

24. 9.

600 Kč

Literárně-dramatický kroužek

4. – 7. ročník

Mgr. Chomča

středa 14.30 – 15.30

7. A

21. 9.

600 Kč

Pokusy v chemické laboratoři

4. – 5. ročník

Mgr. Košťálová

středa 12.50 – 13.35

laboratoř chemie

22. 9.

600 Kč

Pokusy ve fyzikální laboratoři

2. stupeň

Mgr. Urban

pondělí 14.00 – 13.00

fyzika

22. 9.

600 Kč

Školní knihovna a studovna

Všem žákům naší školy je od 22. 9. k dispozici školní knihovna a studovna. S výběrem vhodné knihy nebo studijních materiálů jim ráda pomůže        Mgr. Bartáková.

Provozní doba: středa 13.00 – 14.00

 

Meteostanice

Na školní zahradě máme vlastní meteostanici.

Slouží nejen k výuce přírodovědných předmětů, ale i pro potřeby obyvatel obce.

časopis

Školní půlročník má na naší škole tradici již od roku 2009.

Přináší aktuální informace z dění ve škole, zajímavé rozhovory s žáky i pracovníky školy. Tištěnou podobu časopisu žáci dostávají společně s pololetním a závěrečným vysvědčením. Elektronickou podobu všech půlročníků najdete právě zde.

začít spolu

„Začít spolu není alternativa, ale značka kvalitního vzdělávání.“

Naše škola se v roce 2021 zařadila do sítě škol, které postupně implementují myšlenky,  principy a metody konstruktivistické školy.

 

Proč začít spolu:

Jako dítě chápu, k čemu mi je to, co se zrovna učím. Dovedu si vybrat a vysvětlit na čem a proč pracuji. Poradím si, když nastanou problémy. Umím naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje a vím, že ostatní zvládnou totéž, když potřebuji já.

Jako rodič vím, co se ve třídě děje a mohu se do dění v ní aktivně zapojit. Spoluvytvářím tak komunitu, které mohu být prospěšný, a která může být užitečná mně. Partnerský vztah se školou mi dává prostor svému dítěti důvěřovat. Vím, že mé dítě i já jsme v bezpečí dobrých vztahů.

Jako učitel/ka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegů/kolegyň a metodiček ZaS .

Co chceme dokázat:

centra aktivit

Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí.

svoboda a zodpovědnost

Výuka je konstruktivisticky zaměřená. Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

podpora a jedinečnost

Vyučující je spíše v roli průvodce. Nabízí dětem různé typy činností a míru podpory dle jejich individuálních potřeb.

Sebehodnocení a sebeřízení

Největší váhu v hodnocení dítěte má jeho sebehodnocení. Děti se učí plánovat, řídit svoji práci a přebírat za ni zodpovědnost.

Zpětná vazba

Cílem vyučujícího je maximální podpora každého dítěte v jeho učení, proto při hodnocení žáky nesrovnává mezi sebou.

Cesta je cíl

Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek. Chybu vnímáme jako neoddělitelnou součást učení a využíváme ji jako příležitost k dalšímu rozvoji.

zapojení rodiny

Škola nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které nejlépe vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

Radost z učení

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení.

Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.