2. třídy poznávaly svůj les

Žáci druhých tříd využili pěkného počasí a v rámci výukového programu Poznej svůj les se 5. října vydali do blízkého lesa.

Po úvodní diskuzi  o významu lesního ekosystému  se děti rozdělily do menších skupinek  a  na vymezené ploše řešily konkrétní úkoly – vědomostní,  smyslové (sluchové, hmatové,…) aj. Každá skupinka měla také k dispozici seznam  přírodnin, které se měla pokusit nalézt. Poté nás čekala aktivita Landart – děti vytvářely mandaly z přírodnin v okolí. Žáci během tohoto výukového programu  poznávali  les všemi smysly, všímali si lesa nejen jako celku, ale vnímali také nejrůznější detaily a jejich vzájemnou provázanost.  Všichni  byli v plnění úkolů moc šikovní, a tak nám v závěru zbyla chvilka  i na pohybové hry v lese, u kterých si děti trochu zasoutěžily, trochu zaběhaly a hodně se pobavily.
Fotogalerii z této akce najdete zde.